Nieuw jaar , Nieuwe huisvesting

Met onze recente groei en ontwikkeling was het tijd voor een nieuwe en modern kantoor. Graag willen wij u laten weten dat wij december 2017 hebben gebruikt om te verhuizen naar een nieuw en comfortabel   kantoor, niet ver van ons oude kantoor.

Onze nieuwe locatie is:

Het Eek 5a
4004 LM  Tiel
Nederland

Graag wijzen we u erop dat het postadres, onze telefoonnummers en alle e-mailadressen onveranderd blijven.

Sinds onze start in 2008 hebben we onze business en ons team  steeds verder kunnen uitbouwen. Dit hebben wij vooral te danken aan uw loyale steun en de kansen die we kregen voor het verder verbeteren van onze diensten.

OD Solutions Nederland BV heeft NEN 4400-1 certificering behaald

Het SNA-keurmerk

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen in NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

Risico’s beperken
Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.
Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.
De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:
  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzet-belasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Nieuwe Website

Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover. De nieuwe website van OD Solutions  is live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen. Dat we vooruit gaan. En dat we daarin willen investeren. Met als doel om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.

We willen vooruit en zijn ook praktisch ingesteld. Over enkele weken wordt ook onze webshop operationeel. Hierin bieden wij u alle informatie over scanners en onderhoudsets.

We zijn nu live en achter de schermen gaan we vooral verder. Zo blijft onze website actueel en interessant om vaker te bezoeken. U vindt er regelmatig nieuwsupdates en informatie over nieuwe software ontwikkelingen.

Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken en te bekijken. Natuurlijk vernemen wij ook graag wat u ervan vindt en of u informatie toegevoegd wilt hebben.

 

Samenwerking met ” Hoe promoot ik mijn bedrijf”

Om de oplossingen van OD Solutions Nederland breder onder  de aandacht te brengen, is per heden een samenwerking aangegaan met ” Hoe promoot ik mijn bedrijf”. Naast een hogere herkenbaarheid is het ook de doelstelling om samenwerking met andere regionale ondernemers in het rivierengebied aan te gaan. ons motto is dan ook  “samen staan we sterk”

Spieren voor Spieren

In de nacht van 29 op 30 oktober 2016 vond de 6e editie van de Wintertijd Challenge plaats. Tijdens het teruggaan van de klok van zomertijd naar wintertijd is er op meer dan 100 locaties in Nederland gesport om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar spierziekten bij kinderen. Er deden ruim 1000 deelnemers verdeeld over 108 locaties mee aan deze sportnacht, ze kwamen daarmee voor één keer ’s nachts hun bed uit om te sporten. Hiermee hebben ze gehoor gegeven aan de oproep van Bram de Caluwé, een jongen van 6 met een spierziekte. Zijn ouders, evenals duizenden andere ouders van kinderen met een spierziekte komen 365 dagen per jaar zo’n drie keer per nacht hun bed uit om hun kind te draaien of te helpen bij het hoesten, omdat het kind dat zelf niet kan. In Eindhoven bij de Wintertijd Challenge van PSV werd de voorlopige opbrengst bekend gemaakt door onze ambassadeur Pieter van den Hoogenband.

De zwemmers van Zwemclub Olympia Geldermalsen hebben met hun inzet een bedrag van €3.700,00 bij elkaar gezwommen. Een super prestatie.