Software

Software heeft bovenal een ondersteunend doel. Het moet werken, het moet uw processen automatiseren en de kennis uit de hoofden van medewerkers aan al uw personeel beschikbaar stellen. De oplossingen in het analytics portfolio helpen u hierbij, voornamelijk door papieren processen zo te digitaliseren als u het wenst. Binnen de verschillende modules, of het nu Mapping, Invoicing, Capturing of E-mail Management betreft, laten we verschillende componenten integreren en samenwerken met IBM-oplossingen. Uiteraard is deze combinatie aan oplossingen volledig op uw bedrijfsprocessen aan te passen. Door de oplossingen individueel of gezamenlijk te gebruiken standaardiseert en digitaliseert u de werkzaamheden van uw personeel. U begeleidt hen met een volwaardig Enterprise Content Management systeem en zorgt ervoor dat ongewenste verstoringen en het niet kunnen vinden van data tot het verleden behoren.

Cognitieve Capturing

IBM Datacap stelt organisaties in staat het Capture proces te stroomlijnen, middels herkenning worden uw zakelijke documenten geclassificeerd en hieruit automatisch en nauwkeurig de benodigde informatie gehaald. De herkende informatie wordt direct gekoppeld aan het bijbehorende bedrijfsproces.

Voor de verwerking van uw documenten ondersteund IBM Datacap,  scanners, mobiele apparaten, multifunctionele peripherals (MFP’s) of fax.  Uiteraard ondersteund IBM Datacap ook digitale bestanden zoals PDF, Microsoft™ Office-bestanden en bestandsformaten die door gebruikers zijn gemaakt. Hierbij kunt u denken aan output uit business applicaties Fax-servers en automatische verwerking van e-mails.

De cognitieve capture technologie van IBM Datacap is de nieuwe generatie van capturing (scannen). Met behulp van IBM Watson is het mogelijk om machine teksten te analyseren en patronen te herkennen. Hierdoor is IBM Datacap in staat om zonder handmatige interactie uw ongestructureerde en variabele documenten, automatisch te identificeren, te classificeren en de voor u belangrijke inhoud te presenteren.

Door deze complexe document taken middels cognitief capturing van IBM Datacap te laten uitvoeren, bespaard u niet alleen op arbeid en papier.

Cognitief capturing, presenteert u alle zinvolle informatie voor een betere en snellere besluitvorming zodat uw klantservice naar een hoger platform kunt brengen

Centraal

Het digitale tijdperk brengt met zich mee dat de traditionele wijze van werken, en informatie vergaren een aanpassing zal vragen in de wijze waarop organisaties haar diensten moeten gaan leveren. Met de komst van mobiele devices en mobiele netwerken is het steeds eenvoudiger om informatie digitaal te gaan verspreiden en delen. In basis geldt voor een consument hetzelfde als een medewerker. Men wil overal, ongeacht plaats, en tijdstip kunnen beschikken over de gewenste informatie voor het uitoefenen van zijn of haar taak.

Leveranciers spelen hier reeds op in door aan hun Financiële, Personele, Logistiek en of Contact Relatie Management applicatie een module te koppelen om documenten in op te kunnen slaan. Helaas dragen dergelijke oplossingen erbij, dat informatie in silo’s wordt opgeborgen, en er geen dossiervorming ontstaat.

Om deze reden biedt OD Solutions een aantal oplossingen om deze silo’s weg te nemen. Afhankelijk of u als organisatie beschikt over een infrastructuur en ICT afdeling, bieden wij onze oplossingen aan als :

· On Premise (aanschaf / on-site)
· SaaS (Software as a Service of Cloud)
· Hybride Cloud. (combinatie van on-site en Cloud)

Voorspellend

Volgens Gartner heeft het analyseren van Industriële sensoren de toekomst. (IT en OT integratie)

Vertalen we dit naar bijvoorbeeld productiemiddelen, zoals vrachtwagens, vrachtschepen, vliegtuigen en productiemachines, dan is de productiviteit gerelateerd aan de beschikbaarheid van de middelen. Naarmate de productiemiddelen langer en zwaarder worden gebruikt, zullen er slijtages optreden. Zolang deze slijtages al tijdens het reguliere onderhoud worden geconstateerd kunnen deze voortijdig worden vervangen. Vervelender wordt het als productiemiddelen uitvallen gedurende het proces. Door sensoren in te zetten kunnen gedurende het in bedrijf zijn van de productiemiddelen actuele gegevens verzameld worden (meetwaarden), door deze waarden te combineren met de maximaal toegestane marge van een onderdeel kan voorspeld worden wanneer een onderdeel stuk kan gaan. Met andere woorden, u beschikt nu over informatie om tijdens regulier onderhoud een onderdeel te vervangen, zodat productieverlies kan worden voorkomen en de kosten van reparatie laag blijven.
Het combineren van IT met Operationele Technologie (IT en OT integratie) maakt dat er legio toepassingen te bedenken zijn. Bij OD Solutions zijn wij in staat om streaming data te combineren met uw BigData en de trends middels Visuele Diagrammen inzichtelijk te maken. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op

Content Analytics

In de wereld van enterprise content management krijgt momenteel content analytics een steeds belangrijkere rol. In vele vraagstukken die bij klanten spelen zien wij dit onderwerp terugkomen en de grote ecm-softwareleveranciers hebben content analytics oplossingen ontwikkeld of gekocht en opgenomen in hun ecm-solutions en -suites.

2016-12-14-04-33-52-pm

Waar het vroeger een kwestie was van compliance en optimalisatie door middel van document- en recordmanagement, collaboratie,
workflow en search, is nu ook het aspect content analytics essentieel. Alleen via deze weg is het mogelijk nog meer waarde uit de grote berg ongestructureerde content te halen. Standaard zoekmachines bieden geen soelaas, deze zijn niet uitgerust voor patroonmatching, trendherkenning en semantische analyse die hiervoor nodig zijn. Een belangrijke reden voor deze ontwikkeling is big data, of big content. Komend jaar gaat meer data gecreëerd  worden dan tot nu toe in het totale bestaan van de mensheid gecreëerd is. Om uit deze hoeveelheid data context, betekenis en dus waarde voor je organisatie te halen is het essentieel content analytics toe te passen. We kunnen niet meer zonder.

Enterprise Content Management (ECM) gaat over het capturen, managen, opslaan, archiveren en leveren van content die onlosmakend met de business processen verbonden zijn