Scan Software

Capture software is feitelijk de basis van een goed gestructureerd document management proces. Uw organisatie krijgt gewild en ongewild dagelijks honderden documenten toegestuurd, hetzij via de e-mail, hetzij via Sharepoint en vergeet de brieven niet die per post komen. Het merendeel van die documenten wordt door u of uw medewerkers op de een of andere manier bewaard. Binnen goed georganiseerde bedrijven worden documenten op een slimme manier gearchiveerd en juist daarbij kan capture software u helpen. Capturing is de verzamelnaam voor de grote hoeveelheid aan applicaties waarmee uw bedrijf informatie opslaat. Goede capture software doet echter meer, het helpt u ook bij het op een later moment terugvinden van de inhoud van de documenten.
OD Solutions heeft een keuze gemaakt en is in staat om uw organisatie te helpen met de hoogwaardige oplossingen die IBM DataCap biedt.