info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

Accessibility

Digitale toegankelijkheid is meer dan een toegankelijke website!

WCAG logo level A, AA en AAA
Toegankelijke documenten voor iedereen

Steeds meer organisaties zorgen dat hun online informatie digitaal toegankelijk is. Overheidsinstanties moeten al jaren voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid, die zijn gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Het doel van deze richtlijnen is dat alle online informatie voor iedereen goed toegankelijk is, ongeacht of je een beperking hebt, zoals wanneer je blind of doof bent.

Voor alle organisaties

Vanaf juni geldt deze plicht ook voor (commerciële) ondernemingen. In 2025 zal hierop actief worden gehandhaafd. Het aantal websites dat voldoet aan de eisen en webrichtlijnen groeit langzaam.

Organisaties streven naar het behalen van de A+ status voor digitale toegankelijkheid. En omdat de content van websites regelmatig verandert, controleren zij periodiek hun sites, zodat zij die status kunnen behouden.

Groen bord met tekst: Let op! Hier wordt gehandhaafd
Iconen over functionele beperkingen en een PDF logo
PDF-documenten

Op een toegankelijke website staan toegankelijke documenten. Deze blijven vaak achter bij digitale toegankelijkheid. Dat kunt u lezen in de toegankelijkheids-verklaringen van de meeste organisaties.

Hiervoor zijn meerdere oorzaken. Een daarvan is dat het niet mogelijk is om de enorme hoeveelheid PDF documenten in één geautomatiseerd proces toegankelijk te maken. Een andere reden is dat een PDF document vaak in meerdere stappen tot stand komt via een bewerkelijk proces.

Een publicatie kan worden gemaakt door één medewerker, maar ook door een team of zelfs meerdere organisaties…

Heel vaak is het basisdocument in Word niet meteen toegankelijk gemaakt. Daardoor moet het Word document of zelfs de PDF achteraf toegankelijk worden gemaakt en dat kost helaas veel tijd en geld.

Publicatieplicht

Onze overheden hebben een publicatieplicht, waardoor voortdurend nieuwe content op de website ontstaat.
Organisaties willen hun documenten binnen redelijke termijn publiceren, bijvoorbeeld:

  • Besluitenlijsten Burgemeester en Wethouders
  • Jaarstukken
  • Begrotingen
  • Documenten die vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur
open deur met in de opening een zonnestraal met de tekst: Publicatie plicht
zwart bord met een witte pijl en de tekst: Start here
Begin bij het begin

U kunt natuurlijk een pdf checker downloaden en achteraf controleren of uw PDF toegankelijk is.
U weet dan wat er ontbreekt als uw document niet toegankelijk is en u kunt dat dan proberen te herstellen.

Maar wij adviseren u om simpelweg te beginnen bij het begin.
Maak met elkaar procesafspraken, maak Word documenten meteen toegankelijk en gebruik hiervoor de beschikbare tools.
Met de Weco Word Add-in maakt u eenvoudig en snel toegankelijke Word documenten én een toegankelijke PDF UA.
Kijk, lees en luister hoe dat werkt in onze 9 videos over Weco.

Maak uw huidige archief  digitaal toegankelijk

Waar het streven is om bij de basis digitale documenten te maken, hebben wij ook te maken met een stuk historie.  Immers de wet tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid is ingegaan per 2018.  Dit betekent dat alle gepubliceerde documenten vanaf 2018 toegankelijk dienen te zijn.

Indien er een WOO aanvraag komt dienen alle aangeleverde documenten in de keten ook toegankelijk te zijn.

Wij snappen dat als dit handmatig moet gebeuren, dit een onmogelijk klus is. Om deze reden hebben wij een converter ontwikkeld waarmee deze bestaande documenten tussen de 70 en 100% technisch toegankelijk kunnen worden gemaakt.

Naast nieuwe pdf’s die vanuit Word worden gegenereerd, zijn er ook bestaande pdf’s zoals een archief en pdf’s die komen uit transactionele systemen, zoals een pensioenoverzicht.
OD-Solutions biedt verschillende oplossingen om de toegankelijkheid van deze documenten makkelijker te maken.