info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

Over ons

OD-Solutions maakt informatie inzichtelijk

Met de komst van de Personal Computer is het mogelijk geworden om steeds meer menselijke repeterende werkzaamheden te gaan automatiseren.  Naast industriële-, grafische- en overige automatisering, ligt onze focus op kantoorautomatisering. Hierbij houden wij vast aan onze visie “ieder proces begint met een document”

Sinds onze oprichting in 2008 helpen wij organisaties met het digitaliseren en organiseren van documenten en informatie. Waar in de beginjaren de nadruk lag op het digitaliseren van documenten verschuift deze meer en meer naar de toepasbaarheid van het document in het proces.

Door de snel toegenomen rekenkracht van computers en het steeds goedkoper worden van opslagmedia zijn wij steeds meer informatie op gaan slaan.  Bedrijven en organisaties realiseren zich de waarde van de gestructureerde en ongestructureerde data. Toch beperken wij ons tot op de dag van vandaag op de gestructureerde informatie. Maar wat is nu het verschil tussen deze twee?

Digitaliseren is meer dan alleen digitaal maken
Een foto met daarop een dossier - postmap

Gestructureerde data
Als gegevens zich conformeren aan een strak tabelformaat waarbij de relatie tussen de verschillende rijen en kolommen vastliggen dan kunnen we spreken van gestructureerde data. Voorbeelden van gestructureerde data zijn bijvoorbeeld betalingsgegevens, een database (bv SQL, DB2 etc)of een Excel-sheet met gelabelde rijen en kolommen. Ook data uit bijvoorbeeld ERP- en CRM-systemen zijn doorgaans gestructureerd.

Gestructureerde gegevens zijn door hun georganiseerde karakter bovendien razendsnel doorzoekbaar. Ook het toevoegen en bewerken van gegevens aan gestructureerde datasets is om dezelfde reden relatief eenvoudig. Dat maakt deze data in potentie enorm waardevol.

Ongestructureerde data

Brieven, mails, berichte, PDF-documenten maar ook bewegende beelden en spraakberichten zijn enkele voorbeelden van ongestructureerde informatie.  Mede door video berichten is ongestructureerde informatie de grootste hoeveelheid van informatie binnen een organisatie. Ruwe schattingen gaan uit van gemiddeld ongeveer 80% van de totale hoeveelheid. Ongestructureerde informatie is dan ook niet opgesteld volgens een vooraf gedefinieerd datamodel.  Dat maakt ze veel lastiger analyseerbaar, aanpasbaar en doorzoekbaar. Toch is het vaak dit datatype waarin de meeste waardevolle inzichten verborgen liggen. Juist ook omdat die inzichten niet direct voor de hand liggen.

Foto met een hele grote berg papier.

De Ijsberg van informatie

De ijsberg van informatie

Zoals gezegd bestaat 20% van onze informatie uit gestructureerde data en 80% uit ongestructureerde data. Aangezien Big Data is gebaseerd op gestructureerde informatie betekent dit dat organisaties 80% van hun informatie niet kennen en dus niet kunnen toepassen.

De reden dat we deze ongestructureerde informatie niet kunnen analyseren heeft voor een groot deel te maken met het feit dat we documenten en bestanden archiveren als een gestructureerd bestand. Het indexeren of labelen van een document of video zegt niets over wat er in de documenten staat.

OD-Solutions doet het anders

OD-Solutions is gespecialiseerd in dit werkgebied van het “digitaliseren, vinden en gebruiken” van documenten, informatie en data. Dit bereiken wij door het toepassen van taaltechnologie.

Door de inhoud van een document te begrijpen, bent u als organisatie in staat om deze toe te passen binnen het proces waar het voor nodig is. Wilt u de volgende stap maken in de digitalisering, u wilt gebruik maken van Next Level Automatisering?

We nemen graag de tijd voor uw vraagstelling. We inventariseren de problemen of wensen en bespreken ervaringen van andere organisaties. Uiteraard zijn we u graag van dienst met onze expertise of technologie, maar ons uitgangspunt is dat deze moeten kunnen bijdragen aan de behoefte van uw medewerkers, processen en klanten. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat de gekozen oplossing goed functioneert in uw specifieke ICT-landschap en organisatie, hiervoor beschikken onze consultants over de nodige brede ICT kennis.

Wij gaan graag met u in gesprek