info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

De term “AVG” is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de digitale wereld. Maar wat houdt deze wetgeving nu eigenlijk in en wat betekent het voor u en uw organisatie? Zeker als digitalisering een speerpunt is, is AVG niet meer weg te denken. In deze tekst bieden we een beknopte introductie tot de AVG en de implicaties ervan op het gebied van gegevensbescherming. betekenis avg, avg betekenis, avg wet

Wat is de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als de AVG of GDPR (General Data Protection Regulation), is een Europese wetgeving die in mei 2018 van kracht is gegaan. Het doel van de AVG is om de privacy van individuen te beschermen en de verwerking van persoonsgegevens te reguleren binnen de Europese Unie.

betekenis avg, avg betekenis, avg wet

Wat betekent dit voor bedrijven en organisaties?

Voor bedrijven en organisaties betekent de AVG dat zij verplicht zijn om de persoonsgegevens van hun klanten, werknemers en andere betrokkenen op een veilige en transparante manier te verwerken. Dit omvat onder andere het verkrijgen van toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens, het waarborgen van de beveiliging van deze gegevens, en het respecteren van de rechten van de betrokkenen. Zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. betekenis avg, avg betekenis, avg wet

Belangrijkste Verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

· Toestemming: Het is nodig voor organisaties om expliciete toestemming te verkrijgen van individuen voordat ze hun persoonsgegevens mogen verwerken.

· Gegevensbeveiliging: Organisaties moeten passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen.

· Transparantie: Organisaties moeten transparant zijn over hoe ze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

· Rechten van betrokkenen: Individuen hebben verschillende rechten onder deze Verordening, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van hun gegevens.

Verantwoordelijkheid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming legt een belangrijke verantwoordelijkheid op bedrijven en organisaties om de privacy van individuen te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Door te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen organisaties niet alleen boetes voorkomen, maar ook het vertrouwen van hun klanten en partners versterken.

 

Daarnaast brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor veel organisaties een behoorlijke organisatorische belasting met zich mee. Het waarborgen van de privacy van persoonsgegevens is een cruciaal onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en het controleren op persoonlijk identificeerbare informatie (PII) vereist vaak gedetailleerde procedures en systemen.

 

Lees hier in Privacy wat OD-Solutions een organisatie kan bieden om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen.