info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

Privacy statement OD-Solutions Nederland B.V

Wij zijn een ICT-dienstenleverancier voor organisaties en bedrijven in Nederland, gevestigd aan Koeweistraat 9, 4181 CD te Waardenburg.

OD-Solutions verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar algemene bedrijfsvoering en is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van deze persoonsgegevens. Ook verwerkt OD-Solutions in voorkomende gevallen persoonsgegevens met als grondslag de levering van ICT-diensten. De grondslag voor deze verwerking is in dat geval de opdracht die de klant verstrekt aan OD-Solutions.

Doeleinden en rechtsgrond bedrijfsvoering
 • OD-Solutions streeft ernaar om altijd vooraf goedkeuring te vragen aan de betrokkenen voor de Verwerking van hun persoonsgegevens.
 • OD-Solutions verwerkt voor haar interne bedrijfsvoering persoonsgegevens van haar medewerkers, relaties en klanten.
 • OD-Solutions zet voor haar interne bedrijfsprocessen ook derde-partijen in, met hen worden afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
 • OD-Solutions maakt met haar klanten afspraken over gegevensverwerking in het kader van consultancy-opdrachten indien daarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Indien nodig wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
 • OD-Solutions is ICT-dienstverlener en werkzaam in de ICT-omgeving van haar klanten. Medewerkers van OD-Solutions kunnen in de uitoefening van hun taken met persoonsgegevens in aanraking komen.
 • Ook als geen verwerkingsovereenkomst is opgesteld streeft OD-Solutions ernaar om zo zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. OD-Solutions verwijst in haar contracten met derden leveranciers naar haar privacy beleid en verlangt van deze derde-partijen / opdrachtnemers óók naleving van de AVG.
Verwerking van persoonsgegevens

OD-Solutions verwerkt geen persoonsgegevens zonder goedkeuring van betrokkene en/of wanneer daar geen wettelijke grondslag voor bestaat. Wanneer OD-Solutions een betrokkene verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens geeft OD-Solutions altijd de grondslag aan en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. OD-Solutions kan de volgende persoonsgegevens opvragen, bewaren en gebruiken voor bedrijfsvoering:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • cv en bijbehorende referenties
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • functie
 • IBAN – bankrekeningnummer
 • opleidingsniveau
 • samenstelling huishouden
Bijzondere persoonsgegevens

Indien nodig voor de bedrijfsvoering kan OD-Solutions ook de volgende persoonsgegevens opvragen, bewaren en gebruiken.

 • burgerlijke staat
 • BSN
 • nationaliteit
 • inkomensgegevens
 • dienstverband

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat de gegevens een bepaalde periode te bewaren.

Delen van persoonsgegevens

OD-Solutions geeft in principe geen persoonsgegevens door buiten de EU of aan een internationale organisatie. OD-Solutions heeft een verwerkingsregister opgesteld waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens OD-Solutions verwerkt en hoe lang deze worden bewaard.

Rechten van betrokkenen

Iedereen kan bij onze privacy coördinatoren vragen om inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens. En iedereen kan een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen over de Verwerking van persoonsgegevens door OD-Solutions.

OD-Solutions maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Indien OD-Solutions persoonsgegevens verkrijgt van een andere organisatie informeert OD-Solutions de betrokkene van welke bron de Persoonsgegevens werden verkregen.

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen na een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht uw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook uw persoonsgegevens, herstellen. We zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van gegevens, informatieverzoek

Wanneer u een verzoek indient om gegevens in te zien, vragen wij u om u te identificeren. Wij handelen uw verzoek zo spoedig mogelijk, in principe binnen 2 weken, af. Lukt dat onverhoopt niet, dan brengen wij u daarvan op de hoogte.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door OD-Solutions, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen: uitgangspunt is dat wij samen met u in goed overleg tot een oplossing komen. U mag te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacy coördinatoren

Voor al uw vragen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met: