info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

Privacy

Anonimiseren van persoonsgegevens

De privacy wetgeving (in Nederland: de AVG) eist van organisaties dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Er staan hoge boetes op het niet naleven van de regels. Daarnaast schaadt dit uw imago.

De complexiteit van het beschermen van de privacy is gelegen in:

De invoer: u ontvangt dagelijks persoonsgegevens en slaat die op, maar waar?

De verwerking: uw mensen en partners verwerken continu persoonsgegevens, maar weet u welke? Verwerkt u persoonsgegevens volgens de regels? Kent u de grondslag en is die correct?

De uitvoer: wie controleert of de gegevens worden beschermd zoals u dat heeft aangegeven in uw privacy statement? Veel organisaties maskeren persoonsgegevens met de hand! …. Hoe zit dat bij u?