info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

Integratie

gestructureerde en ongestructureerde data

Heeft u uw documenten opgeslagen in verschillende (digitale) archieven en databases en wilt u die integreren? Werkt u met gestructureerde informatie (zoals een brochure) en ongestructureerde informatie (zoals een pensioenoverzicht)? En wilt u die documenten snel en eenvoudig zoeken. Wilt u regelmatig dossiers samenstellen uit (on-)gestructureerde data?

Gestructureerde data wordt structureel beheerd, zoals in een database. Deze data kan worden gebruikt in andere documenten (bijvoorbeeld een pensioenoverzicht), die noemen we transactionele documenten.

Ongestructureerde data wordt niet structureel beheerd, zoals brieven, chats, tweets, etcetera. Als we tekst in een document schrijven zonder structurele data noemen we dat content.

integratie

U kunt transactionele data en content zodanig opslaan dat ze eenduidig kunnen worden benaderd en gebruikt, we noemen dit de integratie van (on-)gestructureerde data. Alle databases en brondocumenten zijn dan beschikbaar om een dossier samen te stellen, een document te maken voor een bepaalde doelgroep of een publicatie te schrijven met zowel tekst als data uit een database.

Traditionele DMS, ECM en zoeksystemen gebruiken traditionele zoekmethodes op basis van metadata. Dat is niet toereikend voor het zoeken van documenten op basis van context en logische samenhang. Deze vereisen het analyseren van data door deze te distilleren en analyseren met Taaltechnologie. (een vorm van kunstmatige intelligentie (A.I.).