info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

Kwijtbergen

Van kwijtbergen naar cognitive capturing

Vrijwel alle organisaties leggen veel informatie vast. Daardoor ontstaan enorme hoeveelheden documenten en data. Herkent u dit? En al die informatie is nodig om uw klanten goed te kunnen bedienen. Dus moet die informatie ook nog eens efficiënt en effectief worden vastgelegd. Daarom investeert u tijd en geld in ICT zoals CRM, ERP en ECM.

Nu kan informatie worden opgeslagen als gestructureerde data (bijv. in een ERP systeem). Maar het wordt lastiger als data ongestructureerd wordt opgeslagen, bijvoorbeeld in een Word document. En terwijl gestructureerde data op allerlei manieren wordt verzameld, uitgewisseld en bewerkt, gebeurt dit nog lang niet met de informatie die als tekst is vastgelegd. En als een document eenmaal is opgeslagen…. Hoe vind je die informatie in dat document dan nog terug?

De grote gemene deler van dit alles is “data”. Het spreekt voor zich dat niet alle data relevant is. Dat hangt af van de context waarin data wordt gebruikt. Zo kunnen supermarkten, bouwmarkten en winkelketens postcode gegevens gebruiken. En op basis van de klantkaart in combinatie met de gescande artikelen een vrij goed beeld krijgen waar hun klanten zich bevinden. Een postcode kan in die context relevante informatie zijn.

OPGESLAGEN DOCUMENTEN KUNNEN VAAK NIET MEER WORDEN TERUGGEVONDEN. WIJ NOEMEN DAT "KWIJTBERGEN"

Mensen kunnen een documentsoort in één oogopslag herkennen en bepalen onmiddelijk de vervolgactie.

Wanneer u een document uit een envelop haalt, kunt u misschien al in één oogopslag zien of het een factuur betreft, een bestelling of een klacht. Dit bepaalt wie het document moet behandelen. Maar de kans is groot dat in uw organisatie nog veel meer contextuele informatie beschikbaar is, die echter niet meteen zichtbaar is. Die context is dan opgeslagen in andere documenten, ergens in uw organisatie. Voorbeelden zijn koopgedrag of eerdere klachten.

COGNITIVE CAPTURING

Met cognitieve capturing en taaltechnologie kunt u de hierboven genoemde ongestructureerde informatie automatisch in de juiste context plaatsen. Het systeem zoekt alle relevante informatie voor u op, afhankelijk van de exacte context! Alle informatie kan hierbij worden gebruikt: trendanalyse, historische contacten maar ook emoties in een brief kunnen worden gebruikt voor het leggen van verbanden. Daarmee transformeert u ongemerkt de inhoud van een traditionele papieren brief naar digitale data, die wordt geanalyseerd en omgezet in relevante informatie.

ONGECONTROLEERDE INFORMATIEBERG WORDT ONLINE INFORMATIEBRON

Met Taaltechnologie kunt u geautomatiseerd zoeken en krijgt u betere zoekresultaten. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de heer Staal, naar het Bedrijf Staal of naar een Staalfabrikant? Nog een stap verder is het gebruik van A.I.: hiermee verandert u de groeiende informatieberg van een onbeheersbaar probleem in een actuele en online bron voor alle relevante content. Zo wordt uw bedrijfsproces beter ondersteund en kunt u uw klanten sneller en beter helpen.

Meer informatie? Neem gerust contact op!