info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

AI: Blijf zelf nadenken!

Geplaatst door: Charel van Ommeren
Categorie: Informatief
AI en met name zelfgenererende AI is heel stellig in wat het schrijft. Maar bedenkt dat halve feiten nog steeds geen waarheid is.

Samenvatting

Een krantenartikel dat overtuigend schreef over een pleidooi van een advocaat onderbouwd met documenten, trok mijn aandacht. Niets vreemds aan zult u denken. Pas bij nader onderzoek bleek dat het verweer was geschreven door chatGPT. Dit geeft dan ook stof tot nadenken, immers halve feiten zijn nog steeds geen waarheden!

In de moderne tijd is informatie overvloedig aanwezig en gemakkelijk toegankelijk dankzij technologische vooruitgang en het internet. Maar we moeten ons meer en meer de vraag gaan stellen of wat we lezen wel waar is.
Een voorbeeld hiervan is een artikel van 28 mei jongstleden, waarin een advocaat met behulp van Chatgpt een zaak bouwt, maar de AI-chatbot blijkt glashard te liegen.
Steeds meer moeten we ons de vraag gaan stellen wat is de relevantie, herleidbaarheid en betrouwbaarheid van informatie.

Relevantie van informatie

Relevantie van informatie is cruciaal omdat we worden overspoeld met een enorme hoeveelheid gegevens. Het vermogen om relevante informatie te identificeren te midden van deze overvloed is essentieel om effectieve beslissingen te nemen en betrouwbare kennis op te bouwen. Om de relevantie van informatie te waarborgen, moeten we kritisch denken en onze informatiebronnen zorgvuldig selecteren. Het is belangrijk om te beseffen dat niet alle informatie gelijkwaardig is en dat we moeten streven naar bronnen die objectief, betrouwbaar en onbevooroordeeld zijn.

Herleidbaarheid van informatie

Herleidbaarheid verwijst naar het vermogen om de oorsprong en het traject van informatie te volgen. Met de opkomst van sociale media en het delen van content kunnen ideeën en berichten zich snel verspreiden zonder dat hun oorsprong duidelijk is. Dit gebrek aan herleidbaarheid kan leiden tot de verspreiding van misinformatie en nepnieuws. Het is van cruciaal belang om informatie te verifiëren voordat we het accepteren als waarheidsgetrouw. Het volgen van betrouwbare bronnen, het raadplegen van experts en het controleren van feiten kunnen ons helpen om de herleidbaarheid van informatie te waarborgen en misleidende inhoud te vermijden.

Betrouwbaarheid van informatie

Betrouwbaarheid is een centraal aspect als het gaat om informatie. Het verwijst naar de mate waarin informatie nauwkeurig, objectief en geloofwaardig is. Betrouwbare informatie is gebaseerd op feiten, wordt ondersteund door bewijsmateriaal en is afkomstig van betrouwbare bronnen. In een tijdperk waarin desinformatie en manipulatie van informatie wijdverbreid zijn, moeten we kritisch denken en onze bronnen zorgvuldig evalueren. Het is belangrijk om te vertrouwen op gevestigde nieuwsorganisaties, peer-reviewed onderzoek en gerenommeerde experts. Fact-checking en het vergelijken van informatie uit verschillende bronnen kunnen ons helpen om betrouwbare informatie te vinden.

Om de relevantie, herleidbaarheid en betrouwbaarheid van informatie te waarborgen, is het essentieel dat we informatievaardigheden ontwikkelen. Dit omvat het vermogen om informatie kritisch te beoordelen, bronnen te verifiëren en feiten van meningen te onderscheiden. Daarnaast moeten we onze digitale geletterdheid verbeteren, zodat we de complexe media-ecosystemen van vandaag beter kunnen begrijpen en doorzoeken.

We kunnen dan ook concluderen dat informatie leidt tot kennis, maar als de informatie niet juist is wat is dan de waarde van deze kennis?

Auteur: Charel van Ommeren

Geef een reactie