info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

De weg naar Toegankelijke digitale informatie voor iedereen

Geplaatst door: Charles de Laet
Categorie: Nieuws
Toegankelijkheid iconen

Digitale Toegankelijkheid -eigenlijk de Ontoegankelijkheid- van digitale informatie, raakt vooral mensen met een functionele beperking. Voorbeelden zijn een visuele of motorische beperking. Digitale informatie, zoals websites en documenten zijn voor hen vaak heel moeilijk toegankelijk.

Iedereen weet dat je tegenwoordig niet meer om het internet heen kunt en evenmin om digitale documenten. Toegankelijkheid van internet, informatie en documenten is daarom voor een groeiende groep mensen noodzakelijk om goed deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Digitale toegankelijkheid is een randvoorwaarde voor participatie en inclusiviteit en vereist de inzet van bedrijven en organisaties.

Digitale Toegankelijkheid biedt ook kansen, omdat het bedrijven en organisaties dwingt om kritisch te zijn op de vorm en de inhoud van de informatie die zij aanbieden. Zij kunnen hun dienstverlening en processen daardoor verbeteren.

Richtlijnen

Voor Digitale Toegankelijkheid zijn al in 1999 wereldwijd richtlijnen opgesteld voor toegankelijkheid. Dit gebeurde met de publicatie van de zogeheten WCAG, wat staat voor de richtlijnen voor toegankelijkheid voor informatie op het internet. Bedrijven en organisaties kunnen daarmee beter inspelen op de behoeften van gehandicapte internetgebruikers, zoals blinden en slechtzienden. De richtlijnen waren eerst vooral gericht op HTML, dat is de basistaal van het web. Sindsdien is de WCAG verder uitgebreid naar video en documenten.

In de WCAG in 2008 werd toegankelijkheid benaderd vanuit de gebruiker. Toegankelijke informatie op het internet moest waarneembaar zijn ongeacht je beperking, maar ook bruikbaar, begrijpelijk en robuust. Met deze vier principes konden bedrijven en organisaties toegankelijke producten ontwikkelen.

In de WCAG in 2018 is het concept van gebruikersbehoefte verder ontwikkeld en zijn de richtlijnen aangescherpt.  Je kunt wel stellen dat in de 20 jaar na de lancering van de WAI in 1997 door Tim Berners-Lee (de uitvinder van het internet) al veel is gedaan en bereikt in de toegankelijkheid van informatie.

Maar richtlijnen zijn niet genoeg: er moet nog veel meer actie worden ondernomen. Want de groei van digitale interactie met klanten is onstuitbaar. In Nederland bestaan verschillende platforms en initiatieven die allen zetten in de goede richting. In Noord-Amerika is door strenge wetgeving inmiddels wel een flinke stap voorwaarts gezet. Bedrijven die hoge boetes willen vermijden en hun imago beschermen, zorgen dat hun websites en documenten Digitaal Toegankelijk zijn.

Nieuwe impulsen

Nieuwe impulsen kunnen Digitale Toegankelijkheid verder versnellen. Een voorbeeld is de Digitale Transformatie, wat betekent dat bedrijven hun activiteiten zoveel mogelijk digitaal ondersteunen. Zij willen hun klanten hiermee sneller en beter van dienst zijn en dit dwingt hen om de bestaande systemen processen te herzien.

Wereldwijd wordt de ontoegankelijkheid van informatie erkend als risico voor de digitale economie en wordt wetgeving opgesteld voor Digitale Toegankelijkheid. Digitale toegankelijkheid is voorwaarde voor een succesvol beleid op inclusiviteit en participatie.

Ook in Nederland bestaan er toegankelijkheidsrichtlijnen. Die worden beheerd door Logius, de Dienst Digitale Overheid. Voorbeelden van richtlijnen zijn het plaatsen van een toegankelijkheidsverklaring op de website en het nemen van maatregelen om de toegankelijkheid te borgen.

De aanstelling van een Chief Accessibility Officer kan zorgen voor een professionele implementatie van Digitale Toegankelijkheid. Door de focus op de kwaliteit van digitale informatie kan de Chief Accessibility Officer ook een belangrijke bijdrage leveren aan de hierboven genoemde digitale transformatie. Op deze manier kan Digitale Toegankelijkheid een motor zijn voor de kwaliteit van data en bedrijfsprocessen.

Ontoegankelijke documenten

Ook in Nederland groeit het besef dat veel documenten ontoegankelijk zijn. Deze kunnen niet worden omgezet naar traditionele formaten zoals braille, large-format of spraak. Voor mensen met een visuele of andere functionele beperking is veel informatie daarom nog niet toegankelijk. Dit kan informatie zijn van overheden maar ook van bedrijven. Feit is dat dit tenminste 250.000 Nederlanders raakt omdat zij een visuele beperking hebben (bron: www.oogfonds.nl). Naar verwachting zal dit getal de komende jaren alleen nog maar groeien, nog afgezien van mensen met een andere functionele beperking voor wie het web en documenten niet toegankelijk zijn.

Over OD-Solutions

OD-Solutions levert documentoplossingen voor digitalisering, conversie, integratie, zoeken en vinden, bewerking, privacy en toegankelijkheid. OD-Solutions is business partner van CrawfordTech en IBM voor geavanceerde bewezen technologie.

Kijk voor meer informatie op www.od-solutions.nl.

OD-Solutions Nederland B.V.

Het Eek 5a, 4004 LM, Tiel

0344-606363

www.od-solutions.nl

Auteur: Charles de Laet

Geef een reactie