info@od-solutions.nl
+31(0) 344 60 63 63

DIGITALISERING SLUIT MENSEN BUITEN!

DIGITALISERING SLUIT MENSEN BUITEN!

Geplaatst door: Charel van Ommeren
Categorie: Blog
Toegankelijkheid toetsenbord toegang geweigerd

Kunt u zich de PTT Postkantoren nog herinneren? Voor het aanvragen van een nieuwe bankpas, geld overschrijven en chequeboekjes, maar ook voor allerlei soorten vragen konden wij hier terecht. Hetzelfde gold voor banken, gemeenten, etc..

Door steeds meer processen te automatiseren en de opkomst van de digitalisering gingen deze bedrijven en organisaties reorganiseren, met als gevolg dat de oude vertrouwde PTT Post kantoren en steeds meer baliefuncties bij banken gingen sluiten.
De service bleef maar verschoof naar het internet.

De baliewerkzaamheden kan de klant nu zelf doen. Is iets niet helemaal duidelijk, dan wordt dit heel duidelijk uitgelegd op verschillende webpagina’s. Kom je er alsnog niet uit, dan kan er een chat opgestart worden met een medewerker die je alsnog helpt.

Uitsluiting?

Dit alles is natuurlijk perfect geregeld, als je in staat bent om goed te lezen. Vergrijzing maar ook welvaartsziektes dragen ertoe bij, dat een steeds grotere groep mensen leeft met een visuele beperking. Ook mogen we de grote groep laaggeletterden en analfabeten niet vergeten!  Wist u dat alleen in Nederland, er 2-4 miljoen mensen zijn met een functionele beperking? Hiervan zijn er 80.000 blind en 250.000 slecht zienden, de grootste groep van 2.000.000 is laag geletterd of analfabeet. Deze mensen mogen we niet uitsluiten in de behoefte aan informatie.

Er zijn hulpmiddelen!

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) is een wereldwijde standaard waarin afspraken zijn gemaakt, om informatie toegankelijk te maken voor mensen met een functionele beperking. Microsoft Word biedt bijvoorbeeld al functies om documenten toegankelijk te maken, alleen dient de schrijver veel kennis te hebben van Word, PDF en de toegankelijkheidsregels, wat in de meeste gevallen ontbreekt. Vervolgens kan dit document omgezet worden naar een Universal Accessibele PDF document (PDF/UA). Een ervaren gebruiker kan uren bezig zijn om handmatig een toegankelijk document te creëren.  WeCo is een Word add-in waarmee een gebruiker zonder kennis van de WCAG in een fractie van de tijd een toegankelijk document kan maken.

Wet Digitale Toegankelijkheid

Waar ik begon met de oude PTT Post en de baliefuncties van onze banken, is de informatievoorziening van onze overheid (Centrale Overheid, Provincies en Gemeenten) ook steeds verder gedigitaliseerd. Alle informatie dient bij voorkeur via internet te worden opgezocht. Vergunning aanvragen, aanvragen subsidies, uitkering aanvragen etc. dienen allemaal digitaal te gebeuren. Ondoenlijk voor de 2-4 miljoen Nederlandse burgers die kampen met een functionele beperking.

Op 1 juli 2018 is het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid ingegaan. Concreet betekent dit dat de (semi-)overheid verplicht is om haar digitale informatie toegankelijk te maken. In de praktijk is een groot deel van de digitale informatie nog niet toegankelijk, terwijl er tools en middelen beschikbaar zijn om dit snel te kunnen regelen.

Laagdrempelige oplossingen zijn beschikbaar

Hoewel de wet digitale toegankelijkheid nu bijna 3 jaar geleden is ingegaan, zijn veel digitale documenten niet toegankelijk. We zien dat (semi-)overheidsorganisaties veel investeren in opleiding en trainingen over digitale toegankelijkheid. Maar de praktijk leert ook dat het als moeilijk en complex wordt ervaren om deze trainingen in de praktijk toe te passen.

Naast een goede kennis van MS Word, en PDF/UA dienen gebruikers op de hoogte te zijn van de WCAG. De praktijk leert dat slechts een heel klein aantal gebruikers dit kan, terwijl er dagelijks documenten door een groot aantal gebruikers worden gepubliceerd. Het logische gevolg is, dat lang niet alle nieuw gepubliceerde content voldoet aan de WCAG.

Inmiddels is er laagdrempelige (Nederlandstalige) software beschikbaar, die gebruikers zonder inhoudelijke kennis van de WCAG aan de hand meeneemt. Naast een advies of het Word document toegankelijk is, adviseert het bij koppen, tabellen en integreert het met uw eigen huisstijl.  Daarnaast zijn de kosten met enkele euro’s per officegebruiker per maand (afhankelijk van de organisatie) laag te noemen.

Benieuwd

Zoals bekend, is de wetgeving voor toegankelijkheid inmiddels 3 jaar oud, echter lijkt er een soort van koudwatervrees om dit te gaan adopteren in de organisatie.
Zijn zaken onduidelijk, missen er functionaliteiten? Graag vernemen wij wat de reden hiervan is. Graag ontvangen wij uw reactie op onderstaand emailadres.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, houd onze website in de gaten. Wij komen met verschillende filmpjes waarin we u laten zien wat de eenvoud van de oplossing is.
Wilt u meer weten, neem vrijblijvend contact op met info@od-solutions.nl.

Auteur: Charel van Ommeren

Geef een reactie